קולות הנפץ

ועד הנהלה (26/07/2020 22:49)

בעניין קולות הנפץ הנשמעים בקרבת הישוב בימים האחרונים.

פנינו לגורמים במועצה ובביטחון של כיסרא.

לאחר התיעצות עמם, ההמלצה בשלב זה לפנות למשטרה ולהתלונן על הפרעה במנוחה (100).

נמשיך להיות בקשר עם גורמים בכפר על מנת למזער את ההפרעהבמהלך החגיגות